Biskupice Radłowskie I (nr 257)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Radłów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 257 - okręg VII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2007-04-27
Names: No surnamesReturn to main page