Bobrowniki Małe (nr 212)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wierzchosławice, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 212 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-05-25
Names: No surnamesReturn to main page