Dziekanów-Sterkowiec (nr 279)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Brzesko, pow. brzeski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 279 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Magdalena Smolska-Kwinta
Date of list:2008-04-21
Names: No surnamesReturn to main page