Lisia Góra (nr 207)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Lisia Górka, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 207 - okręg VII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-05-01
Names: No surnames



Return to main page