Łęka Siedlecka (nr 210)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Radłów, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 210 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-05-13
Names: No surnamesReturn to main page