Łukanowice (nr 216)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wojnicz, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 216 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-06-12
Names: No surnamesReturn to main page