Pasieka Otfinowska (nr 256)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Żabno, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 256 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-05-13
Names: Nie można się połączyć: