Przyborów I (nr 272)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Szczurowa, pow. brzeski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 272 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-11-08
Names: No surnamesReturn to main page