Wojnicz I (nr 285)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wojnicz, pow. tarnowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 285 - okręg VIII
Description:

Short descripion soon

Author:Justyna Barwacz
Date of list:2008-06-03
Names: 21

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
WINTERJOSEFINF.K.K.LDST. M.B. 851915-02-19--- -
WIEBNERALOISOFFZD.K.K. LDW. I.R. 241915-02-16--- -
STRASSERKARLINF.K.U.K. I.R.141914-11-13--- -
STOIBERJOSEFINF.K.U.K. I.R.141915-02-19--- -
STANESIKLOWINICZZGSF.K.U.K. F.H.R.41914-12-26--- -
SOLTESZSTEFANSAPP.K.U.K. SAPP. BAT.61915-05-02--- -
SCHARINGERJOSEFINF.K.U.K. I.R.141915-02-03--- -
PLATTERJOHANNJG.K.U.K.T.K.J.R. 11915-02-16--- -
LIŠKAEMANUELLDST. INF.K.K. LDST. ERS. B. 811915-04-07--- -
LINKNERJOHANNVORM.K.U.K. F.H.R.41914-12-26--- -
LEISSFRANZINF.K.U.K. I.R.591915-01-24--- -
LADINGERBARTHOLOMÄUSGFT.K.K. LDW. I.R. 241915-03-23--- -
KROTTENDORFERAUGUSTINF.K.U.K. I.R.141915-02-03--- -
KONEGONDAROČAPÖST.UNG. KRIEGER----- -
KOLLERALOISZGSF.K.U.K.T.K.J.R. 11915-02-14--- -
HOFMANNAUGUSTINF.K.U.K. I.R.141915-02-01--- -
HILDEBRANDALOISINF.K.K. ??141915-04-05--- -
FORSTNERAUGUSTÖST.UNG. KRIEGER----- -
DUMSFRIEDRICHÖST.UNG. INF-1915-01-25--- -
DOSTALALOISJG.K.U.K. F.J.B.161915-01-22--- -
BAINER-ÖST.UNG. KRIEGER----- -


Return to main page