Kazimierz Dolny


Return to main page

Localization:miasto, gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz kat. - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Piotr Żaczek, Tomasz Wajda
Date of list:2018--10-2
Names: 10

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
ROKSKIJ.-38PP1914-09-14--- -
MERKUŁOW--2P.STRZ.1914--- -
POGODINTEODOR-1P.STRZ.1914-09-28--- -
CENCIAKJÓZEF--1914-09-16--- -
MASZYCW.--1914-09-11--- -
MICHALAKSTANISŁAW--1914-09-10--- -
SEMENOWMIKOŁAJ--1914-08-31--- -
TANNACZENKOIWAN--1914-08-31--- -
WIESIEŁOWPIOTR--1914-09-30--- -
WNEK---1914-09-14--- -


Return to main page