Ponikiew Duża


Return to main page

Localization:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Piotr Żaczek
Date of list:
Names: 5

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
KIEKENAU-GRENADIERINF.RGT 931915-08-05--- Obelisk
LEYDICKEKARL-GREN.RGT 93, 3K.1915-08-05--- Obelisk
MAGNITZ-UNTEROFFIZIERINF.RGT 93, 9K.1915-08-05--- -
SPOTOWSKI--INF.RGT 781915-08-05--- Betonowy postument z krzyżem
VISCHER-GRENADIERRES.INF.RGT 4211915-08-05--- -


Return to main page