Wodynie


Return to main page

Localization:wieś, gm. Wodynie, pow. siedlecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz kat. - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Piotr Żaczek
Date of list:
Names: 9

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
DEICHHERMANNUNTEROFFIZIERERS.FELD ESK.JAEG.Z.PF.111915-08-10--- Betonowy postument z krzyżem
DUBEHEINIERS.RES.LDW.J.R. 11, 4K.1915-08-11--- -
GECHMATEUS------ -
OHLOPOMICHAEL------ -
TEMPELROBERTWEHRMANNLDW. J.R.41, 2K.1915-08-11--- Betonowy postument z krzyżem
WALTZKEKARLDRAGONERKUK DRAG.REG 121915-08-11--- Betonowy postument z krzyżem
WOGEBANEJOHANNDRAGONER----- -
WOLFSTEINERJOHANNDRAGONER----- -
WOSSFRIEDRICH-KUK DRAG.REG 121915-08-11--- Betonowy postument z krzyżem


Return to main page