Trzciana (nr 309)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Trzciana, pow. bocheński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 309 - okręg IX
Description:

Short descripion soon

Author:Andrzej Mleczko, Jerzy Ożegalski
Date of list:2007-09-09
Names: 17

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BLUMENROTHWILH.GEFR.PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
BOHNENKAMPWILHELM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
GOTTSCHLICHPAUL-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- krzyż na postumencie betonowym
GUTOWSKIKARL-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
HANNIGRICHARD-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
HOLLENHEINRICH-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
KEVERFRANZ-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
KOCEMIRMATEUSGFT.K.U.K. I.R. 581914-12-(05-08)--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
LUBKERWILHELM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2191914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
OŻEGALSKIJÓZEFOBERLTN.K.U.K. U.R. 31915-05-07ZAWADKA1892-08-29KAMIONNA Grób rodzinny
SCHAPERFRITZGEFR.PREUSS. RES. INF. RGT. 2191914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
SPILLMANNGEORG-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
SZATOWSKIGREGOR-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
WIRTZWILHELM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
WITTEALBERT-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
WITZELADAM-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą
ZIMMYIGNATZ-PREUSS. RES. INF. RGT. 2181914-??-??--- obelisk z żeliwną tablicą zbiorczą


Return to main page