Niepołomice I (nr 326)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Niepołomice, pow. wielicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 326 - okręg IX
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2018-08-27
Names: No surnamesReturn to main page