Podłęże II (nr 331)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Niepołomice, pow. wielicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 331 - okręg IX
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2018-08-27
Names: No surnamesReturn to main page