Niegowić (nr 335)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Gdów, pow. wielicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 335 - okręg IX
Description:

Short descripion soon

Author:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Date of list:2018-08-12
Names: No surnamesReturn to main page