Tarnawa (nr 344)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Łapanów, pow. bocheński
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 344 - okręg IX
Description:

Short descripion soon

Author:Andrzej Mleczko
Date of list:2007-09-09
Names: No surnamesReturn to main page