Żbikowice (nr 355)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 355 - okręg X
Description:

Short descripion soon

Author:Jakub Kania
Date of list:2019-08-19
Names: No surnamesReturn to main page