Wieliczka (nr 381)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Wieliczka, pow. wielicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 381 - okręg XI
Description:

Short descripion soon

Author:Magdalena Smolska-Kwinta
Date of list:2008-05-05
Names: No surnamesReturn to main page