Świątniki Górne (nr 382)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Świątniki Górne, pow. krakowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 382 - okręg XI
Description:

Short descripion soon

Author:Andrzej Mleczko
Date of list:2007-08-17
Names: No surnamesReturn to main page