Kraków-Wróblowice (nr 383)


Return to main page

Localization:część miasta Kraków
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 383 - okręg XI
Description:

Short descripion soon

Author:Andrzej Mleczko, Jakub Kania
Date of list:2007-08-17
Names: No surnamesReturn to main page