Karniów-Czulice (nr 395)


Return to main page

Localization:wieś, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 395 - okręg XI
Description:

Short descripion soon

Author:Zbigniew Szybka
Date of list:2007-07-13
Names: No surnamesReturn to main page