Podstolice (nr 397)


Return to main page

Localization:miasto, gm. Wieliczka, pow. wielicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny nr 397 - okręg XI
Description:

Short descripion soon

Author:Agnieszka Molendys
Date of list:2007-08-03
Names: No surnamesReturn to main page