Kurzętnik


Return to main page

Localization:wieś, gm. Kurzętnik, pow. nowomiejski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny
Description:

Short descripion soon

Author:Janusz Laskowski
Date of list:
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
REDINGAROMAN--1918-12-14Gdańsk w lazarecie-- -


Return to main page