Julianów


Return to main page

Localization:wieś, gm. Nieborów, pow. łowicki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Kaplica przydrożna
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Orliński
Date of list:2007-07-15
Names: 4

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
GASZCZECKIHENRYK-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-lat 32Żywiec -
KOSZYCKIMIECZYSŁAW-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-1888-12-10Żywiec -
SZAFRAŃSKISTEFAN-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-1886-09-17Żywiec -
WANDZELKAROL-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-1892-10-12Żywiec -


Return to main page