Pasłęk I


Return to main page

Localization:miasto, gm. Pasłęk, pow. elbląski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz miejski - tablica
Description:

Short descripion soon

Author:Bogdan Kratiuk
Date of list:2007-08-30
Names: 9

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
BEHRENDLOSKAR------ Pomnik
BIALKEJULIUS----1891-11-22- Płyta nagrobka złozonego na plebanii, przeznaczona do tworzonego lapidarium
EHRLICHBRUNO------ Pomnik
ENGEHMANNALBERT------ Pomnik
FLORIANSKIALFRED------ Pomnik
KRETSCHMANNPAUL------ Pomnik
LANGEOTTO------ Pomnik
LOBERTONOFRIUS------ Pomnik
LOIKEJOHANN------ Pomnik


Return to main page