Gałków Mały


Return to main page

Localization:wieś, gm. Koluszki, pow łódzki wschodni
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Waldemar Fronczak
Date of list:
Names: No surnamesReturn to main page