Borzymówka


Return to main page

Localization:wieś, gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Orliński, Mariusz Łochowski
Date of list:2016-08-27
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
DUFIŃSKIANTONISTRZELEC23 SIB. P.P.24.12.1914BORZYMÓW1891-05-09WIERZBICA -
PITUCHPAWEŁSTRZELEC23 SIB. P.P.21.12.1914BORZYMÓW1892-01-10SIEDLISKA -


Return to main page