Warszawa III


Return to main page

Localization:miasto Warszawa
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz prawosławny
Description:

Short descripion soon

Author:Krzysztof Menel
Date of list:2007-10-02
Names: 2

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
KACZYNPAWEŁ IWANOWICZPUŁKOWNIK1 SIBIRYSKIJ STRIEŁKOWYJ JEWO WIELICZESTWA POŁK1914-09-30pod Warszawą-- -
NIKOŁAJEWKONSTANTIN MICHAJŁOWICZ-ROSYJSKA MARYNARKA WOJENNA?1914-09-22Morze Bałtyckie-- -


Return to main page