Kamianka


Return to main page

Localization:wieś, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz wojenny
Description:

Short descripion soon

Author:Piotr Żaczek, Michał Jagiełło, Bartłomiej Czyżewski
Date of list:2017-10-01
Names: 1

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
PETERSENB.FREIWILLINGER3 K. INF. R. 1501915-08-02--- Nagrobek nie zachowany na pierwotnej lokalizacji, odnaleziony w Łodzi


Return to main page