Opole Lubelskie


Return to main page

Localization:wieś, gm. Opole Lubelskie, pow. opolski
See also: mapa.szukacz.pl
Category:Cmentarz parafialny - kwatera
Description:

Short descripion soon

Author:Piotr Żaczek, Tomasz Piekoś, Epegeiro, Tomasz Wajda
Date of list:2018-10-28
Names: 11

Surname
Name
Military rank/
Nationality
Military unit
Death date
(yyyy-mm-dd)
Death place
Birth date
Birth place Notations
DOKIEZUKMICHAELRUSSEINF.RGT. 1311915-08-07--- kwatera
EIGENBRODTGUSTAVWRHRMANNR.J.R 220/1K1915-08-02--- kwatera
FOTZALJANÖSTERR.K.U.K.J.B. 251915-07-24--- kwatera
JSALICKARUDOLFÖSTERR.K.U.K.J.R. 131915-08-30--- kwatera
KANIAWŁADYSŁAW--1918-07-25VERDUN1895OPOLE grób
KRÜGERMAXGEFREITERR.SCHEINW.Z. 421915-08-06--- kwatera
KULHUWYFRANZÖSTERR.K.U.K.LST.J.R. 151915-08-10--- kwatera
SCHREMSERFRANZÖSTERR.K.U.K.J.B. 251915-08-06--- kwatera
SOMMERWILHELMMUSKETIERR.J.R 220/5K1915-07-20--- kwatera
TEKUTALEOZIVL ARBEIT.ZIV.ARB.ABT. 41915-08-09--- kwatera
WYLEŻYŃSKILUDWIK--1914-09-1869-08-15- gróbReturn to main page