Dzierżów:wieś, gm. Deszczno, pow. gorzowski
: mapa.szukacz.pl
:Cmentarz komunalny - pomnik
:

:Maria Gonta
:2008-02-22
: 21
WIERSDORTOTTOMUSK.-1915-05-02RUßLAND-- gef.
SAR?ED?E?------- -
REICHEFRANZMUSK.-1915-07-02RUßLAND-- gef.
POS????------- -
MIMANNOTTO--1917-07-22FRANKREICH-- gef.
JÄNICKEOTTO??ANDWM.-1914-12-23FRANKREICH-- gef.
HÖHNEGUSTAVUNTFFZ.-1914-10-30FRANKREICH-- verm.
HÖHNE---1916-??-??RUßLAND-- gest.
GLOGEREMIL--1918-??-??FRANKREICH-- -
GERBITZHERMANNUNTFFZ.-1914-12-04FRANKREICH-- gef.
FR????ERHERMANN--191?-06-20--- -
EMIL???---1915-??-13FRANKREICH-- gef.
ECK????FERDINANDGE???-1916-??-??FRANKREICH-- gef.
BORCHERTPAUL--1915-06-27RUßLAND-- gef.
BONI??HER?OTTOOBER?????ERGAST.-1917-03-19NORDENSEE-- gef.
BISSMA?????HARD--1918-09-30FRANKREICH-- gef.
??EBERE??ALD--1914-09-18FRANKREICH-- -
????HARD?---191?-05-03FRANKREICH-- gef.
???????CKHERMANN--1914-??-??--- -
-HERMANN--1915-??-??RUßLAND-- gef.
-WILLI------ -