Krzeszowice


Retour a la page principale

Localisation:miasto, gm. Krzeszowice, pow. krakowski
Voir aussi: mapa.szukacz.pl
Catégorie:Tablica pamiątkowa
Déscription:

bientôt

Elaboration:Agnieszka Wojtych-Kowalewska
La date
d'actualisation:
2010-08-24
Noms: 5

Nom
Prénom
Grade militaire/
Nationalité
Division
La date du décčs
(aaaa-mm-jj)
Le lieu du décčs
La date de naissance
Le lieu de naissance Remarques
KLICHANTONI------ -
ORCZYKOWSKITADEUSZ--1915-03-02Jezupol-- -
SIODŁAKANTONI------ -
WASILEWSKIZYGMUNT--1914-10-29Mołotków-- -
WOJTYCHRAFAŁ--1914-12-23Łowczówek1986Krzeszowice -


Retour a la page principale