Rzepiennik Strzyżewski (nr 114)


Retour a la page principale

Localisation:wieś, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
Voir aussi: mapa.szukacz.pl
Catégorie:Cmentarz wojenny nr 114 - okręg IV
Déscription:

bientôt

Elaboration:Justyna Barwacz, Ewa Chojnowska-Kupiec
La date
d'actualisation:
2008-11-08
Noms: 3

Nom
Prénom
Grade militaire/
Nationalité
Division
La date du décčs
(aaaa-mm-jj)
Le lieu du décčs
La date de naissance
Le lieu de naissance Remarques
DUDEKJANCYWIL-1914-12-17--- Od kuli karabinu maszynowego zabity w domu
MATE-OBERLEUTNANT-1914-12-16--- Od szrapnela na polu waliki zabity
KOSEKRUDOLF-LIR 91914-12-16--- Na polu walki


Retour a la page principale