Warszawa III


Retour a la page principale

Localisation:miasto Warszawa
Voir aussi: mapa.szukacz.pl
Catégorie:Cmentarz prawosławny
Déscription:

bientôt

Elaboration:Krzysztof Menel
La date
d'actualisation:
2007-10-02
Noms: 2

Nom
Prénom
Grade militaire/
Nationalité
Division
La date du décčs
(aaaa-mm-jj)
Le lieu du décčs
La date de naissance
Le lieu de naissance Remarques
KACZYNPAWEŁ IWANOWICZPUŁKOWNIK1 SIBIRYSKIJ STRIEŁKOWYJ JEWO WIELICZESTWA POŁK1914-09-30pod Warszawą-- -
NIKOŁAJEWKONSTANTIN MICHAJŁOWICZ-ROSYJSKA MARYNARKA WOJENNA?1914-09-22Morze Bałtyckie-- -


Retour a la page principale