Kamianka


Retour a la page principale

Localisation:wieś, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki
Voir aussi: mapa.szukacz.pl
Catégorie:Cmentarz wojenny
Déscription:

bientôt

Elaboration:Piotr Żaczek, Michał Jagiełło, Bartłomiej Czyżewski
La date
d'actualisation:
2017-10-01
Noms: 1

Nom
Prénom
Grade militaire/
Nationalité
Division
La date du décčs
(aaaa-mm-jj)
Le lieu du décčs
La date de naissance
Le lieu de naissance Remarques
PETERSENB.FREIWILLINGER3 K. INF. R. 1501915-08-02--- Nagrobek nie zachowany na pierwotnej lokalizacji, odnaleziony w Łodzi


Retour a la page principale