Tychowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tychowo, pow. białogardzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik ku czci mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej, obecnie wykorzystywany jako podstawa figury Matki Boskiej.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-02-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej