Rzecko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Choszcznow, pow. choszczeński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik znajduje si przy kociele.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-02-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej