Jenikowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Maszewo, pow. goleniowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik przerobiony na kapliczkę

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-02-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej