Zaspy Wielkie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tychowo, pow. białogardzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik znajduje się w parku obok dworu. Składa się on z przewróconego obecnie kamiennego monumentu oraz pięciu mniejszych kamieni polnych z wyrytymi imionami i nazwiskami żołnierzy.

Opracowanie:Warcisław Machura,