Kętrzyn I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Ketrzyn, pow. kętrzyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny usytuowany na skraju miasta, w pobliżu zespołu koszar wojskowych, gdzie mieścił się lazaret garnizonowy, obecnie przy ulicy Bałtyckiej. Na planie zbliżonym do kwadratu. Wzdłuż linii granic obsadzony żywopłotem. Podzielony na cztery kwatery. W pierwszej kwaterze przy wejściu od strony wschodniej, pochowani byli żołnierze rosyjscy. Wejście od strony południowej poprzedzone podwójną aleją, obecnie nieistniejącą, ujęte dwoma kamiennymi pylonami. Wejście od strony zachodniej poprzedzone aleją obsadzoną między innymi kasztanowcami i grabami, biegnącą wzdłuż linii zabudowy koszar i lazaretu. Na cmentarzu usytuowana pierwotnie monumentalna kamienna budowla — pomnik, na planie koła, o średnicy 12 m i wysokości 11 m. Wewnątrz, tablica z nazwiskami 1330 żołnierzy pochodzących z okręgu Kętrzyna, poległych na frontach wojny oraz wysoki metalowy krzyż z wykutym napisem ICH LEBE.
Na cmentarzu spoczywa 258 żołnierzy armii niemieckiej, w tym 101 poległych głównie w bitwie nad jeziorami mazurskimi we wrześniu 1914 r. 75 żołnierzy armii rosyjskiej, 2 żołnierzy armii francuskiej i 1 żołnierz armii rumuńskiej. Stan zachowania zły, w stanie szczątkowym, pomnik zniszczony, ślady mogił zatarte.
[Źródło: W. Knercer “Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim” (1995)]

Opracowanie:Edmund Orłowski, Tomasz Wajda
Data danych:2008-02-21
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ARHAUSEN-S UTFE-1914-06--- głaz granitowy
BUTTNEREMILPION-1917-04-17--- -
FRANCOIS von-HPTM.-1914-06--OWIKOKORERO głaz granitowy
KROLL-REITER-1914-06--WARMBAD głaz granitowy
LATUSEK-REITER-1914-06--WATERBERG głaz granitowy
LINGK-SERGT-1914-06--WATERBERG głaz granitowy
MEISSNER-REITER-1914-06--- głaz granitowy
SIEGMUNDTOTTOVICEFELDWEBEL3 KOMP. GREN. RGT.1915-02-22-1882-02-14- nagrobek kamienny
VERSEN von-LEUTN-1914-06--AFIS głaz granitowy


Powrót do strony głównej