Rotnowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gryfice, pow. gryficki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Kamienny pomnik znajduje się na nieużywanym wiejskim cmentarzu przy drodze dojazdowej do wsi.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-02-22
Nazwisk: 13

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BÜGEFERD.LANDSL.-1915-04-05--ROTTNOW -
BURMEISTERGERH.FÜS.-1917-07-20--ROTTNOW -
DÖGERICH.GEFR.-1916-09-07--ROTTNOW -
ERDMANNKARLMUSK.-1918-05-24--ROTTNOW -
ERDMANNOTTOGEFR.-1915-08-11--LERCHE -
ERDMANNPAULKANON.-1915-01-27--LERCHE -
KALHOTTOMUSK.-1916-05-18--ROTTNOW -
KOHLERHERM.GREN.-1916-09-03--ROTTNOW -
LÜBKEAUG.LANDW.-1918-03-30--ROTTNOW -
SCHLEERICH.LANDW.-1919-??-19--LERCHE -
STARKARTHURMUSK.-1915-10-30--LERCHE -
STREHLAWGUST.LANDST.-1918-07-19--ROTTNOW -
ZILESCHOTTORESERV.-1918-09-16--ROTTNOW -


Powrót do strony głównej