Bestwina


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kościół - tablica pamiątkowa
Opis:

Bestwina, ul. Kościelna, Kościół pw Najświętszej Marii Panny.
Tablica upamiętniająca żołnierzy parafii bestwińskiej poległych w latach 1914-1920

Opracowanie:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej