Cieszyn I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Cieszyn, pow. cieszyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Cieszyn-Mnisztwo, skrzyżowanie ulic ul. Hallera i Słowiczej.
Głaz z tablicą ku czci mieszkańców Cieszyna poległych w I wojnie światowej.
Bez nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Data danych:2008-02-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej