Łuków Śląski


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gaszowice, pow. rybnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik - krzyż
Opis:

Łuków Śląski, ul. Lipowa.
Krzyż Żołnierski ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w I i II wojnie światowej. Obok pomnika głaz z tabliczką: PIERWSZA INSKRYPCJA NA POSTUMENCIE KRZYŻA W TŁUMACZENIU NA JĘZYK POLSKI BRZMIAŁA: "NASZ Z SERCA UKOCHANY SYN JOACHIM FELBIER ZGINĄŁ W WOJNIE 1917r. KU PAMIĘCI ZMARŁEGO..."

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Data danych:2016-07-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FELBIERJOACHIM--1917--- -


Powrót do strony głównej