Gliwice V


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na Cmentarzu Lipowym przy ul. Poniatowskiego znajduje się pomnik odsłonięty 1 XI 1927 roku przedstawiający postać kobiety (żałobnicy) opłakującej poległych w I wojnie światowej. W nieistniejących już grobach spoczynek znalazło 498 żołnierzy – Niemców, Rosjan, Rumunów, Serbów, Francuzów i Włochów. Niegdyś znajdował się tu napis: ”Słońce stron ojczystych świeci także nad ich grobem”. (eksploratorzy.com.pl)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-07-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej