Gołkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Godów, pow. wodzisławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Godów-Gołkowice, ul.1-go Maja, obok Gminnego Ośrodka Kultury.
Obelisk ku czci poległych min. w czasie I wojny światowej.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Data danych:2016-07-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej