Koniecpol I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Koniecpol, pow. częstochowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła zbiorowa
Opis:

Koniecpol-Chrząstów, ul. Szkolna, cmentarz parafialny.
Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej.
Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Data danych:2008-02-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej