Kroczyce I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kroczyce, pow. zawierciański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Kroczyce, cmentarz komunalny przy DK 78. Pojedyncza mogiła Władysława Orzechowskiego.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2008-02-25
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ORZECHOWSKIWŁADYSŁAWOFICERPUŁK SZERYWATYŃSKI1914-11-19LGOTA MUROWANA1892- NAGROBEK


Powrót do strony głównej