Kroczyce-Bleszowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kroczyce, pow. zawierciański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest na wzgórzu Bleszczowa, wśród drzew. Dojście do cmentarza oznaczone małymi tabliczkami umieszczonymi na drzewach. Z DK 78 Kroczyce-Zawiercie trzeba skręcić w kierunku Lgotki. Trawiastą drogą na skraju pola można dojść na wzniesienie. Na cmentarzu znajdują się 4 groby zbiorowe żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich oraz pojedyncza mogiła Bronisława Franka. Cmentarz jest zadbany, wokół znajdują się okopy i dołki strzeleckie z 1914 roku.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2008-02-25
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FRANKBRONISŁAWCHORĄŻYL.I.R. 361914-11-24--- -


Powrót do strony głównej